BOHUŽEL NA ŠKOLNÍ ROKY 2024/25 a 2025/26 MÁME JIŽ CELKOVOU KAPACITU DRUŽINY ZAPLNĚNOU.

ANGLICKÁ ODPOLEDNÍ DRUŽINA

Chcete, aby se Vaše dítě naučilo anglický jazyk co nejjednodušším způsobem a pokud možno nejefektivněji? Pošlete ho do anglicky mluvící země. Nemůžete, protože navštěvuje českou základní školu? Nevadí, přijďte do naší anglické družiny – Sam's English Daycare – pomůžeme Vám, pokud zajistíte pravidelnost a kontinuitu. (Pravidelnost je klíč k úspěchu.)

Anglická odpolední družina (Sam's English Daycare) vznikla, aby žákům prvních až devátých tříd doplnila výuku anglického jazyka na základní škole s cílem poskytnout dětem možnost pohybovat se v anglickém prostředí (komunikace mezi žákem a učitelem probíhá pouze v anglickém jazyce) celé odpoledne každý den. Ptáte se proč?  Toto prostředí děti jednoznačně stimuluje a díky němu se tak rychleji učí daný jazyk a stávají se jistějšími v používání anglického jazyka. Aby byla jejich snaha přece jen měřitelná, na konci školního roku mohou děti složit Cambridgeskou zkoušku, které u nás probíhají ve spolupráci s Britskou radou. Po vykonání zkoušky obdrží každé dítě certifikát, které má pro něj především motivující charakter.

British Council Partner Institution

Není nic lepšího, než příjemně strávit odpoledne s kamarády a přitom nenuceně vnímat a používat cizí jazyk.

Náš celoroční výukový plán je metodicky zpracován na základě obsahu Cambridgeských zkoušek. Náš pedagogický tým se skládá z českých učitelů a anglických rodilých mluvčích s TEFL certifikátem.CAMBRIDGESKÉ ZKOUŠKY PRO ŽÁKY - VÝSLEDKY

ROK - ÚROVEŇ 9 BODŮ 10 BODŮ 11 BODŮ 12 BODŮ 13 BODŮ 14 BODŮ 15 BODŮ (MAX.) POČET ŽÁKŮ
2010 Starters - - - 1 7 5 2 15
2011 Starters 1 - - 1 2 2 4 10
2011 Movers - - - - 5 8 5 18
2012 Starters - - - 2 2 5 6 15
2012 Movers - - - 3 2 5 5 15
2012 Flyers - - - - 2 4 8 14
2013 Starters - - - - - 6 3 9
2013 Movers - - - - 1 3 5 9
2013 Flyers - - - 1 1 8 3 13
2014 Movers - - - - 3 3 2 8
2014 Flyers - - - 1 3 1 2 7
2015 Starters - - 1 - - 1 5 7
2015 Flyers - - - 3 3 1 1 8
2016 Movers - - - - 2 4 3 9
2017 Starters - - - 1 - 2 7 10
2017 Movers - - - - - - 1 1
2017 Flyers - - - 1 1 2 6 10
2018 Starters - - - - 1 1 4 6
2018 Movers - - - 1 2 1 5 9
2018 Flyers - - - - - - 2 2
2019 Starters - - 1 - - - 9 10
2019 Movers - - - - - 4 6 10
2019 Flyers - - - - 1 3 5 9
2020 Starters - - - - - 2 7 9
2020 Movers - - - - - - 7 7
2020 Flyers - 1 - 1 3 3 - 8
2021 Starters - - - - 1 2 8 11
2021 Movers - - - 1 - 2 6 9
2021 Flyers - - - - 1 1 8 10
2022 Starters - - - - 1 2 6 9
2022 Movers - - - - 1 2 10 13
2022 Flyers - - - 1 - 6 5 12
2023 Starters - - - - 1 1 8 10
2023 Movers - - - 1 - 4 7 12
2023 Flyers - - - - - - 13 13


PET for Schools Úroveň A2 120-139 Složil(a) 140-152 Složil(a) výborně 153-159 Složil(a) s vyznamenáním 160-170 Počet žáků
2013 - 2 5 - 7
2014 - - - 1 1
2015 1 5 4 2 12
2017 - 4 4 - 8
2019 - 2 2 1 5
2021 - 2 1 4 7
2022 - 3 5 3 11
2023 - - 3 7 10


FCE for Schools Úroveň B1 (140-159) Složil(a) na 3 (160-172) Složil(a) na 2 (173-179) Složil(a) na 1 (180-190) Počet žáků
2015 1 3 1 1 6
2017 - 3 3 2 8
2019 1 5 1 - 7
2021 - 5 2 - 7
2022 - 1 - - 1
2023 - 2 3 1 6

 CAE  Úroveň B2 (160-179)  Složil(a) na 3 (180-192) Složil(a) na 2 (193-199) Složil(a) na 1 (200-210) Počet žáků
2021     1 3  4

NAŠE ROČNÍKY TŘÍDY ZŠ CAMBRIDGESKÁ ZKOUŠKA
(úroveň angličtiny)
DC 0 1. třída  
DC 1 2. třída  
DC 2 3. třída YLE Starters
DC 3 4. třída YLE Movers (A1)
DC 4 5. třída YLE Flyers (A2)
DC 5a 6. třída  
DC 5b 7. třída PET for Schools (B1)
DC 6a 8. třída  
DC 6b 9. třída FCE for Schools (B2) 
DC 7 střední škola CAE


JSME TU PRO VÁS JIŽ 16 LET

NOVINKY

ČERVEN 2024
8.6. ZKOUŠKY FCE
10.-13.6 - BESÍDKY 
13.6. ZKOUŠKA PET
18.6. BESÍDKA
21.6. VÝLET
28.6. POSLEDNÍ DEN 8:45-13:45

Tvorba webových stránek - AiVision s.r.o.