ANGLICKÁ ODPOLEDNÍ DRUŽINA

Chcete, aby se Vaše dítě naučilo anglický jazyk co nejjednodušším způsobem a pokud možno nejefektivněji? Pošlete ho do anglicky mluvící země. Nemůžete, protože navštěvuje českou základní školu? Nevadí, přijďte do naší anglické družiny – Sam's English Daycare – pomůžeme Vám, pokud zajistíte pravidelnost a kontinuitu. (Pravidelnost je klíč k úspěchu.)

Anglická odpolední družina (Sam's English Daycare) vznikla, aby žákům prvních až devátých tříd doplnila výuku anglického jazyka na základní škole s cílem poskytnout dětem možnost pohybovat se v anglickém prostředí (komunikace mezi žákem a učitelem probíhá pouze v anglickém jazyce) celé odpoledne každý den. Ptáte se proč?  Toto prostředí děti jednoznačně stimuluje a díky němu se tak rychleji učí daný jazyk a stávají se jistějšími v používání anglického jazyka. Aby byla jejich snaha přece jen měřitelná, na konci školního roku mohou děti složit Cambridgeskou zkoušku, které u nás probíhají ve spolupráci s Britskou radou. Po vykonání zkoušky obdrží každé dítě certifikát, které má pro něj především motivující charakter.

British Council Partner Institution

Není nic lepšího, než příjemně strávit odpoledne s kamarády a přitom nenuceně vnímat a používat cizí jazyk.

Náš celoroční výukový plán je metodicky zpracován na základě obsahu Cambridgeských zkoušek. Náš pedagogický tým se skládá z českých učitelů a anglických rodilých mluvčích s TEFL certifikátem.CAMBRIDGESKÉ ZKOUŠKY PRO ŽÁKY - VÝSLEDKY

ROK - ÚROVEŇ 9 BODŮ 11 BODŮ 12 BODŮ 13 BODŮ 14 BODŮ 15 BODŮ (MAX.) POČET ŽÁKŮ
2010 Starters - - 1 7 5 2 15
2011 Starters 1 - 1 2 2 4 10
2011 Movers - - - 5 8 5 18
2012 Starters - - 2 2 5 6 15
2012 Movers - - 3 2 5 5 15
2012 Flyers - - - 2 4 8 14
2013 Starters - - - - 6 3 9
2013 Movers - - - 1 3 5 9
2013 Flyers - - 1 1 8 3 13
2014 Movers - - - 3 3 2 8
2014 Flyers - - 1 3 1 2 7
2015 Starters - 1 - - 1 5 7
2015 Flyers - - 3 3 1 1 8
2016 Movers - - - 2 4 3 9
2017 Starters - - 1 - 2 7 10
2017 Movers - - - - - 1 1
2017 Flyers - - 1 1 2 6 10
2018 Starters - - - 1 1 4 6
2018 Movers - - 1 2 1 5 9
2018 Flyers - - - - - 2 2


PET for Schools Úroveň A2 120-139 Složil(a) 140-152 Složil(a) výborně 153-159 Složil(a) s vyznamenáním 160-170 Počet žáků
2013 - 2 5 - 7
2014 - - - 1 1
2015 1 5 4 2 12
2017 - 4 4 - 8


FCE for Schools Úroveň B1 (140-159) Složil(a) na 3 (160-172) Složil(a) na 2 (173-179) Složil(a) na 1 (180-190) Počet žáků
2015 1 3 1 1 6
2017 0 3 3 2 8


NAŠE ROČNÍKY TŘÍDY ZŠ CAMBRIDGESKÁ ZKOUŠKA
(úroveň angličtiny)
DC 1 1. třída  
DC 2 2. třída YLE Starters
DC 3 3. třída YLE Movers (A1)
DC 4 4. třída YLE Flyers (A2)
DC 5a 5. třída  
DC 5b 6. třída PET for Schools (B1)
DC 6a 7. třída  
DC 6b 8. třída FCE for Schools (B2)
DC 6c 9. třída FCE for Schools (B2) – pokud je 3.rok přípravy potřebný


JSME TU PRO VÁS JIŽ 11 LET

NOVINKY

PROSINEC 2018

ST 05.12.2018
MIKULÁŠ

ST 19.12.2018
VÁNOČNÍ BESÍDKA
(DC1, DC2, DC3)
16:00 - 17:00

ČT 20.12.2018
VÁNOČNÍ BESÍDKA
(DC4, DC5, DC6)
16:00 - 17:00

PÁ 21.12.2018
VÝLET PRO
VŠECHNY
14:00-17:00

PÁ 21.12.2018
POSLEDNÍ ŠKOLNÍ DEN
V ROCE 2018

PO 07.01.2019
PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN
V ROCE 2019

Tvorba webových stránek - AiVision s.r.o.