BOHUŽEL NA ŠKOLNÍ ROKY 2023/24 a 2024/25 MÁME JIŽ CELKOVOU KAPACITU DRUŽINY ZAPLNĚNOU.

ANGLICKÁ ODPOLEDNÍ DRUŽINA

Chcete, aby se Vaše dítě naučilo anglický jazyk co nejjednodušším způsobem a pokud možno nejefektivněji? Pošlete ho do anglicky mluvící země. Nemůžete, protože navštěvuje českou základní školu? Nevadí, přijďte do naší anglické družiny – Sam's English Daycare – pomůžeme Vám, pokud zajistíte pravidelnost a kontinuitu. (Pravidelnost je klíč k úspěchu.)

Anglická odpolední družina (Sam's English Daycare) vznikla, aby žákům prvních až devátých tříd doplnila výuku anglického jazyka na základní škole s cílem poskytnout dětem možnost pohybovat se v anglickém prostředí (komunikace mezi žákem a učitelem probíhá pouze v anglickém jazyce) celé odpoledne každý den. Ptáte se proč?  Toto prostředí děti jednoznačně stimuluje a díky němu se tak rychleji učí daný jazyk a stávají se jistějšími v používání anglického jazyka. Aby byla jejich snaha přece jen měřitelná, na konci školního roku mohou děti složit Cambridgeskou zkoušku, které u nás probíhají ve spolupráci s Britskou radou. Po vykonání zkoušky obdrží každé dítě certifikát, které má pro něj především motivující charakter.

British Council Partner Institution

Není nic lepšího, než příjemně strávit odpoledne s kamarády a přitom nenuceně vnímat a používat cizí jazyk.

Náš celoroční výukový plán je metodicky zpracován na základě obsahu Cambridgeských zkoušek. Náš pedagogický tým se skládá z českých učitelů a anglických rodilých mluvčích s TEFL certifikátem.CAMBRIDGESKÉ ZKOUŠKY PRO ŽÁKY - VÝSLEDKY

ROK - ÚROVEŇ 9 BODŮ 10 BODŮ 11 BODŮ 12 BODŮ 13 BODŮ 14 BODŮ 15 BODŮ (MAX.) POČET ŽÁKŮ
2010 Starters - - - 1 7 5 2 15
2011 Starters 1 - - 1 2 2 4 10
2011 Movers - - - - 5 8 5 18
2012 Starters - - - 2 2 5 6 15
2012 Movers - - - 3 2 5 5 15
2012 Flyers - - - - 2 4 8 14
2013 Starters - - - - - 6 3 9
2013 Movers - - - - 1 3 5 9
2013 Flyers - - - 1 1 8 3 13
2014 Movers - - - - 3 3 2 8
2014 Flyers - - - 1 3 1 2 7
2015 Starters - - 1 - - 1 5 7
2015 Flyers - - - 3 3 1 1 8
2016 Movers - - - - 2 4 3 9
2017 Starters - - - 1 - 2 7 10
2017 Movers - - - - - - 1 1
2017 Flyers - - - 1 1 2 6 10
2018 Starters - - - - 1 1 4 6
2018 Movers - - - 1 2 1 5 9
2018 Flyers - - - - - - 2 2
2019 Starters - - 1 - - - 9 10
2019 Movers - - - - - 4 6 10
2019 Flyers - - - - 1 3 5 9
2020 Starters - - - - - 2 7 9
2020 Movers - - - - - - 7 7
2020 Flyers - 1 - 1 3 3 - 8
2021 Starters - - - - 1 2 8 11
2021 Movers - - - 1 - 2 6 9
2021 Flyers - - - - 1 1 8 10
2022 Starters - - - - 1 2 6 9
2022 Movers - - - - 1 2 10 13
2022 Flyers - - - 1 - 6 5 12
2023 Starters - - - - 1 1 8 10
2023 Movers - - - 1 - 4 7 12
2023 Flyers - - - - - - 13 13


PET for Schools Úroveň A2 120-139 Složil(a) 140-152 Složil(a) výborně 153-159 Složil(a) s vyznamenáním 160-170 Počet žáků
2013 - 2 5 - 7
2014 - - - 1 1
2015 1 5 4 2 12
2017 - 4 4 - 8
2019 - 2 2 1 5
2021 - 2 1 4 7
2022 - 3 5 3 11
2023 - - 3 7 10


FCE for Schools Úroveň B1 (140-159) Složil(a) na 3 (160-172) Složil(a) na 2 (173-179) Složil(a) na 1 (180-190) Počet žáků
2015 1 3 1 1 6
2017 - 3 3 2 8
2019 1 5 1 - 7
2021 - 5 2 - 7
2022 - 1 - - 1
2023 - 2 3 1 6

 CAE  Úroveň B2 (160-179)  Složil(a) na 3 (180-192) Složil(a) na 2 (193-199) Složil(a) na 1 (200-210) Počet žáků
2021     1 3  4

NAŠE ROČNÍKY TŘÍDY ZŠ CAMBRIDGESKÁ ZKOUŠKA
(úroveň angličtiny)
DC 0 1. třída  
DC 1 2. třída  
DC 2 3. třída YLE Starters
DC 3 4. třída YLE Movers (A1)
DC 4 5. třída YLE Flyers (A2)
DC 5a 6. třída  
DC 5b 7. třída PET for Schools (B1)
DC 6a 8. třída  
DC 6b 9. třída FCE for Schools (B2) 
DC 7 střední škola CAE


JSME TU PRO VÁS JIŽ 16 LET

NOVINKY

PROSINEC 2023
5.12. MIKULÁŠ
18.12. VÁNOČNÍ BESÍDKA
19.12. VÁNOČNÍ BESÍDKA
20.12. VÁNOČNÍ BESÍDKA
21.12. VÁNOČNÍ BESÍDKA
22.12. POSLEDNÍ ŠKOLNÍ DEN V ROCE 2023
Tvorba webových stránek - AiVision s.r.o.